JEMENSKI KAMELEON -Veiled chameleon  (Chameleo calyptratus)

Geografska razporeditev

Jemen in JZ Saudska Arabija

 Habitati

Različne populacije naseljujejo različne habitate od nižinskih priobalnih področij do hribovitih pobočij. Živijo na grmičevju in drevju.

Opis vrste

Jemenski kameleon je živih barv s t.i. čelado na glavi. Telo obkrožajo izraziti zlati, zeleni in modri trakovi pomešani z rumeno, oranžno in črno barvo. Na vratni gubi so izraziti stožčasti izrastki. Značilen je spolni dimorfizem. Samci so večji in imajo večjo čelado (greben na glavi). Že kot mladiči imajo samci na nogah ostroge, zato je ločevanje po spolu enostavno. Odrasli samci v merijo v dolžino 43 - 61 cm od glave do konice repa. Novo izvaljeni samci so pastelno zelene barve, medtem ko se zreli samci obarvajo turkizno, rumeno, oranžno, zeleno in črno. Samice imajo manjšo glavo in čelado in odrasle merijo 25 - 35 cm. Telo samic je sicer bolj polno kot pri samcih. Zrele samice se obarvajo zeleno pisano s pridihom rumeno rjave, oranžne, bele ali rumene barve. Je dnevno aktivna drevesna vrsta.

Oskrba

Jemenski kameleon je vsejed, hrani se z najrazličnejšimi žuželkami - črički, kobilicami, mokarji, ščurki... Poleg tega se hrani z zelenjavo, cvetovi in sadjem. Kameleoni ne pijejo stoječe vode, zato je potrebno terarij dnevno orositi, da se kameleon napije kapljic vode z rastlin in stekla. V terariju mora biti zagotovljeno zračenje in nameščene veje za plezanje in žive rastline. Dnevna temperatura mora biti med 24 - 28°C z vročo točko 35°C ter nočna temperatura 18 - 22°C, zračna vlaga: 40 – 80, podlaga mivkasta, šotna podlaga ali podlaga iz mletih koruznih storžev. Pri osvetlitvi je UVA in UVB nujno potreben.

Razmnoževanje

Življenjska doba jemenskega kameleona je običajno 5 let pri samicah in 8 let pri samcih. Spolno zrelost dosežejo pri 4 - 5 mesecih (20-30 cm). Med paritveno sezono se samice obarvajo iz svetlo zelene v črno – zeleno z modrimi in rumenimi pikami v 18 urah po uspešnem parjenju. 20 - 30 dni po paritvi izležejo jajca. Število jajc je približno 35 - 85. Parijo se lahko trikrat na leto. 

Vedenje

Jemenski kameleon je po naravi plašna žival. Živijo posamezno. Samci so zelo teritorialni in jih je potrebno vedno gojiti ločeno. Samice niso agresivne in lahko živijo skupaj, razen v času parjenja. Samci in samice se prenašajo edino v času parjenja. Ko se prestraši potemni, se zvije v klobčič in hlini smrt. Precej časa lahko traja, da se spet počuti dovolj varnega in se ponovno začne premikati. 

Zakonodaja:

Konvencija Cites, vrsta iz priloge II, Uredba sveta ES, priloga B

Potrebni ukrepi:
PRIDOBITEV ŽIVALI – ustrezni dokumenti ob nakupu,
BIVALNI POGOJI IN OSKRBA – zagotovitev,
GOJITEV - dovoljenje / soglasje, presoja tveganja za naravo, mikročipiranje matičnih osebkov
NASELITEV - dovoljenje / soglasje, presoja tveganja za naravo.
DOSELITEV – obvestitev, presoja tveganja za naravo.

 

Veiled chameleons care sheet